Yrityksestä

Yhteiskunnallisesti tärkeitä verkostoja ja järjestelmiä rakennetaan ja parannetaan päivittäin ympäri Suomea. Energia-, tietoliikenne-, vesi- ja viemäriverkostot ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joiden linjat kulkevat yhä enenevässä määrin maanpinnan alapuolella. Koska emme voi nähdä näitä verkostoja ja kaapeleita paljain silmin, on äärimmäisen tärkeää, että maahan kaivettavat kaapelit kartoitetaan ja dokumentoidaan mahdollisimman tarkasti onnettomuuksien, toimintahäiriöiden ja mahdollisten turvallisuusriskien ehkäisemiseksi.

NordWest Engineering on yksi maan parhaista kartoitus- ja tarkistusmittauspalveluista. Kehitämme ja toteutamme päivittäin sähkö-, kuitu- ja tietoliikenneverkkojen sekä vesi- ja viemäriverkostojen kartoituksia, mittauksia ja laadunvarmistuksia sekä suunnittelemme infrastruktuurin ja teiden rakentamista. Palveluillamme on tärkeä rooli energia-, infrastruktuuri- ja rakennusalan projekteissa, ja asiantuntijatiimimme suorittaa mittaustoimeksiantoja kaikkialla Suomessa. Osaamme tehdä mittaukset oikein, jotta tulokset ovat luotettavia.

Tavoitteenamme on aina ollut suorittaa mittaukset parhaalla mahdollisella tarkkuudella. Siitä yrityksemme tunnetaan ja siihen pyrimme jatkossakin. Meille on sydämen asia suorittaa mittaukset oikein ja seisomme aina työmme takana. Tarkkuus, ammattitaito ja nykyaikaiset mittauslaitteet ovat vastaisuudessakin tärkeimpiä vahvuuksiamme ja asiakasetujamme, jotka auttavat asiakkaitamme rakentamaan menestyksekästä liiketoimintaa ja toimivaa yhteiskuntaa.

Toimialan muuttuessa ja kehittyessä olemme mukana kehityksen eturintamassa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa viitoitamme tietä tulevaisuuden palveluille ja ratkaisuille mittaus- ja kartoitusalalla.

Toimimme yhteiskunnan parhaaksi. Hyvin tehdyt kartoitukset ja oikein suoritetut mittaukset antavat luotettavan perustan verkostojen ja järjestelmien rakentamiselle, joista me kaikki olemme riippuvaisia.

NordWest Engineering – mittaa, kartoittaa ja suunnittelee yhteiskunnan parhaaksi