Om företaget

Varje dag jobbar människor runt om i Finland med att bygga och förbättra samhällskritiska nätverk och system. Energi, telecom, vatten och avloppsnätverk är komplexa helheter, vars linjer i allt större utsträckning går under markytan. När vi inte kan se dessa nätverk och kablar med blotta ögat växer betydelsen av att det som grävs ner inmäts och dokumenteras så noggrant som möjligt, för att undvika olyckor, felsituationer och potentiella säkerhetsrisker.

NordWest Engineering hör till en av de bästa i landet på kartläggnings- och granskningsmättjänster. Vi utvecklar och genomför dagligen kartläggningar, mätningar och kvalitetsgranskningar av el-, fiber- och telenätverk, vatten- och avloppssystem, samt planerar för hur infra och vägar ska byggas. Våra tjänster har en viktig roll i energi-, infra- och byggnadsprojekt och vårt team av experter genomför mätuppdrag i hela Finland. Vi vet hur man utför mätningarna på rätt sätt, så att resultatet går att lita på.

Redan från början har vårt mål varit att utföra mätningar med största möjliga noggrannhet. Det är något vi håller fast vid än idag och som företaget är känt för. Vår hjärtesak är att det vi mäter ska vara rätt och att vi kan stå för vårt arbete. Noggrannhet, professionalitet och modern mätutrustning är fortsättningsvis våra viktigaste styrkor och kundfördelar, som hjälper kunden att bygga en framgångsrik verksamhet och ett fungerande samhälle.

När branschen förändras och påverkar vårt och våra kunders arbete är vi en del av utvecklingen. Tillsammans med våra samarbetspartners visar vi vägen för framtidens tjänster och lösningar inom mät- och kartläggningsbranschen.

Vi verkar för samhällets bästa. Välgjorda kartläggningar och mätningar som utförs på rätt sätt ger ett pålitligt underlag som behövs när de nätverk och system som vi alla är beroende av ska byggas.

NordWest Engineering – Mäter, granskar och planerar för samhällets bästa