KUNNAT, KAUPUNGIT JA VIRANOMAISET

Katuvalaistuksen inventointi ja kartoitus ennen saneeraustöitä

Teknologian kehitys ja painopisteen siirtyminen kestävämpiin ratkaisuihin vaikuttaa kaikenlaisiin yhteiskunnan verkkoihin ja järjestelmiin, myös katuvalaistukseen. Monissa kunnissa ja kaupungeissa on nyt tarve päivittää katuvalaistus moderniin tekniikkaan. Tekniikan vaihtaminen edellyttää usein yksityiskohtaista inventointia.

Inventoinnissa kartoitetaan linjan kaikki pylväät sekä dokumentoidaan valaisintyypit ja muut tärkeät tiedot. Kartoituksen myötä kunta saa tilastotietoa valaisimien lukumäärästä ja sijainnista sekä muita tietoja, joita tarvitaan tekniikan päivittämistä, vanhojen pylväiden vaihtoa ja muita korjaustoimia koskevien päätösten tekemiseen.

Inventoinnin yhteydessä on mahdollista tehdä myös kaapelikartoitus. Ammattitaitoinen henkilöstömme suorittaa työt nopeasti ja tehokkaasti, sillä meillä on erinomaiset resurssit tällaisten töiden suorittamiseen.

Ota yhteyttä, jos haluat saada lisätietoja katuvalaistuksen inventoinnista ja kartoituksesta.