KUNNAT, KAUPUNGIT JA VIRANOMAISET

Hyvin suunnitellut tiet ja kadut sekä vesi-, viemäri- ja hulevesijärjestelmät

Me NordWest Engineeringillä autamme päivittäin kuntia ja kaupunkeja suunnittelemaan, kuinka parhaiten rakentaa ja kunnostaa infrastruktuuria ja erilaisia väyliä, kuten teitä ja katuja. Pitkäaikainen, toimiva yhteistyö kokeneiden väylä- ja vesisuunnittelijoiden kanssa takaa sen, että hankkeet suunnitellaan oikein.

Infra- ja väyläsuunnittelupalvelut voivat sisältää esim. kunnallisen vesihuoltoverkoston kunnostussuunnittelun, uusien teiden ja katujen suunnittelun tai olemassa olevan väylän perusparannussuunnitelman laatimisen. Toteutamme hankkeet aina alkuselvityksistä, kuten maastomallien mittauksista ja kunnallistekniikan kartoituksista lopulliseen suunnitelmaan asti.

Valitsemalla meidät kumppaniksesi voit luottaa siihen, että mittaukset tehdään oikein ja piirustukset pitävät paikkansa. Infra- ja väyläsuunnittelupalvelumme ovat lisäksi edullisia ja kilpailukykyisiä markkinoiden muihin suurempiin toimijoihin verrattuna. Yrityksemme koko tekee prosesseistamme joustavia ja tehokkaita. Käytössämme on kaikki asiaankuuluvat laitteet ja välineet työn suorittamiseen laadukkaasti.

Ota yhteyttä, jos haluat saada lisätietoja infra- ja väyläsuunnittelupalveluistamme.