KUNNAT, KAUPUNGIT JA VIRANOMAISET

Uusien ja olemassa olevien vesi- ja viemäriverkostojen kartoitus

Vesi- ja viemäriverkostoja rakennettaessa tai uusittaessa on kartoitettava niiden uudet linjat, komponentit ja kytkentäpisteet. Olemassa olevia verkostoja koskevia karttoja, joiden tiedot ovat puutteellisia, on myös usein päivitettävä ja korjattava.

NordWest Engineering kartoittaa kuntien ja vesi- ja viemärilaitosten vesi- ja viemärijärjestelmiä. Kohteiden kartoittamiseen käytämme GPS-laitteita ja takymetriä. Sondien avulla saamme selville myös putkien sijainnit. Tuloksena on tarkka mittausaineisto verkoston geometriasta. Kartoitustiedot toimitetaan digitaalisessa muodossa, jotta ne on helppo syöttää asiakkaan GIS-ohjelmaan.

Hulevesi- ja viemäriverkostojen inventointi

Kartoitusten päälle tarjoamme myös inventointipalveluita. Vesi- ja viemärijärjestelmien inventointi ja kartoitus tehdään niiden huoltotarpeiden selvittämiseksi ja verkoston kartoittamiseksi. Mahdolliset ongelmat vaarantavat koko järjestelmän toiminnan, ellei niitä korjata. Inventointityö vaatii kokemusta tämäntyyppisistä mittauksista, mutta myös kykyä nähdä kokonaisuus: missä kaivot sijaitsevat, missä kohdassa järjestelmää on vikoja tai puutteita?

Inventointi koostuu järjestelmän kunnon tarkistamisesta ja sisältää vikatarkastuksen kunto-/huoltoraportin kera. Työn tuloksena asiakas saa tarkan kartta-aineiston digitaalisessa muodossa.

Meillä on pitkä kokemus vesi- ja viemäriverkostojen kartoituksista ja teemme työt aina parhaalla mahdollisella tarkkuudella. Suoritamme inventointia Suomen valtiolle ja useille kunnille, ja meillä on erinomaiset resurssit isompiinkin hankkeisiin.

Ota yhteyttä, jos haluat saada lisätietoja palveluistamme.