Kommuner, städer och myndigheter

Kartläggning av nya och befintliga vatten- och avloppsnätverk

I samband med att vattenledningar och avlopp byggs eller saneras behöver man också mäta in dom nya linjerna, objekten och kopplingspunkterna. Gamla nätverk med bristfälliga kartor eller där kartdata saknas behöver ofta uppdateras och korrigeras.

NordWest Engineering kartlägger vatten och avlopp för kommuner, vatten- och avloppsverk. Vi använder oss av GPS-utrustning och takymeter för att mäta in objekten. Med hjälp av sonder får vi också rörens positioner. Resultatet är noggrann mätdata över nätverkets geometri. Inmätningen levereras i digitalt format för enkel inmatning i kundens GIS-program.

Inventering av dag- och avloppsvattensystem

Som tillägg till kartläggningen kan vi göra en inventering av systemet. Inventering och inmätning av vatten- och avloppssystem görs i syfte att få en bild av underhållsbehovet samt för att kartlägga nätverket. Eventuella problem som inte åtgärdas gör att systemet riskerar att sluta fungera. Arbetet kräver erfarenhet av denna typ av mätningar men också en förmåga att se helheten: var finns brunnarna, var är systemet defekt eller bristfälligt?

Inventeringen går ut på att kontrollera systemets underhållsbehov och innehåller en felgranskning med konditions-/servicerapport över olika objekt, som brunnar och rör. Kunden får ett kartmaterial där all information finns digitalt.

Vi utför inventering åt stat och kommuner och har bra med resurser även för större arbetshelheter.

Vi har lång erfarenhet av kartläggning och inventering av vatten och avlopp och utför alltid arbetet med största möjliga noggrannhet. Kontakta oss för mer information om tjänsterna.