Kommuner, städer och myndigheter

Inventering och kartläggning av gatubelysning inför sanering

När tekniken utvecklas och fokus skiftas till mer hållbara lösningar påverkas alla typer av nätverk och system i ett samhälle, inklusive gatubelysningen. I många kommuner och städer finns idag ett behov av att uppdatera gatubelysningen till modern teknik. Före tekniken kan bytas ut behöver man ofta göra en utförlig inventering.

I samband med inventeringen inmäts alla stolpar längs med linjen och armaturer samt annat som bedöms vara viktigt dokumenteras. Efter kartläggningen har kommunen statistik över antal, position, armaturer och annan info som behövs för att ta beslut om uppdatering av tekniken, utbyte av gamla stolpar och andra reparationer.

I samband med inventeringen är det även möjligt att göra en kabelkartläggning. Vår kunniga personal utför arbetet snabbt och effektivt och vi har bra med resurser för denna typ av arbete.

Ta kontakt för mer information om inventering och kartläggning av gatubelysning.