Kommuner, städer och myndigheter

Välplanerade vägar och gator samt vatten- och avloppssystem

På NordWest Engineering hjälper vi dagligen kommuner och städer med att planera hur infrastruktur och olika trafikleder som vägar och gator ska byggas och förbättras. Långvarigt, fungerande samarbete med erfarna trafikleds- och vattenplanerare garanterar att projekten blir korrekt planerade.

Infra- och vägplaneringstjänsterna kan exempelvis bestå av saneringsplanering av det kommunala vattentjänstnätverket, planering för nya vägar och gator eller utarbetande av en grundläggande förbättringsplan för en befintlig trafikled. Vi genomför projekten från början till slut: från inledande utredningar, såsom mätningar av terrängmodeller och kartläggning av kommunalteknik, till färdig plan.

När ni anlitar oss kan ni lita på att mätningarna utförs på rätt sätt och att ritningarna stämmer. Våra infra- och vägplaneringstjänster är dessutom förmånliga och konkurrenskraftiga i jämförelse med andra, större aktörer på marknaden. Företagets storlek gör våra processer smidiga och effektiva, vi har ändamålsenlig utrustning och allt material som behövs för att utföra arbetet på ett kvalitetsmässigt sätt.

Kontakta oss för mer information om våra infra- och vägplaneringstjänster.