Resultat och kvalitet av toppklass – NordWest Engineering fick ISO 9001 kvalitetscertifikat

Oy NordWest Engineering Ab är sedan 19.02.2024 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001-standarden. Certifieringen av kvalitetssystemet kräver bland annat att våra arbetsrutiner och hur mätresultaten kontrolleras är väl dokumenterade. Certifieringen ställer även höga krav på andra processer gällande vår kvalitet för att hålla högsta möjliga standard.

Kvalitetscertifieringen var ett naturligt led i arbetet med att ständigt utveckla och förbättra företagets verksamhet, säger Kim Nordman, vd NordWest Engineering.

Kvalitet och noggrannhet har alltid varit företagets hjärtesak och certifieringen är ett konkret bevis på att vårt kvalitetsarbete håller måttet. För våra kunder visar ISO 9001-certifikatet att det vi levererar möter deras behov och krav på kvalitet.

NordWest Engineering hör till en av de bästa i landet på kartläggnings- och granskningsmättjänster. Vi utvecklar och genomför dagligen kartläggningar, mätningar och kvalitetsgranskningar av el-, fiber- och telenätverk, vatten- och avloppssystem, samt planerar för hur infra och vägar ska byggas. Våra tjänster har en viktig roll i energi-, infra- och byggnadsprojekt och vårt team av experter genomför mätuppdrag i hela Finland.

Ta kontakt