Expert på infrainmätning och ledande inom granskningsmättjänster i Finland.

Vi kartlägger, granskar och dokumenterar med största möjliga noggrannhet.

Expert på infrakartläggning och djupmätning av kablar och ledande inom granskningsmättjänster i Finland.

Vi kartlägger, granskar och dokumenterar med största möjliga noggrannhet.

Rätt utförda mätningar, kvalitetsgranskningar och pålitliga resultat

NordWest Engineering är expert på infrakartläggning och kvalitetsgranskning och bland de mest erfarna i Finland inom djupmätning av jordkablar. Våra kunder är el-, fiber- och telebolag, kommuner och städer runt om i Finland, ingenjörs- och planeringsbyråer.

Inmätningar, granskningsmätningar av kabelrutten och kabelvisningar hör till vårt specialområde. Dessutom hjälper vi våra kunder dagligen med dokumenteringstjänster, infra- och vägplaneringstjänster samt inventering och kartläggning av dagvatten- och gatubelysning.

Samarbeta med oss, när du vill kunna lita på att resultatet stämmer

Vi har utfört över

km jordkabelinmätning
0

Kabelinmätning och djupmätning

NordWest Engineering är känt som en av de bästa i Finland på granskningsmättjänster. Vi har lång erfarenhet av inmätning, granskning och djupmätning av kablar, vet hur mätningen utförs på rätt sätt i enlighet med Traficoms bestämmelser och vilka faktorer som kan påverka mätresultaten.

Vi betjänar i hela Finland

NordWest Engineering

Vi verkar för samhällets och människornas bästa. Välgjorda kartläggningar och mätningar som utförs på rätt sätt ger ett pålitligt underlag som behövs när de nätverk och system som vi alla är beroende av ska byggas.

Vi samarbetar med

Vaasan Sahkoverkko ruotsi
Rejlers
ELY ruotsi
Traficom ruotsi
Vaylavirasto