NÄTÄGARE OCH NÄTBYGGARE

Inmätning och djupmätning av el- och fiberkablar för nätägare, nätbyggare och entreprenörer

Vi kartlägger, granskar och djupmäter nya och befintliga el- och fiberkablar för nätägare, nätbyggare och entreprenörer. För vatten- och avloppsbolag erbjuder vi också Inmätning av vatten och avlopp.

När en kabel blivit nedgrävd görs en kabelinmätning där kabelrutten märks upp och mäts in. Kunden kan sedan välja att själv dokumentera mätdatan i sitt GIS-program eller anlita oss för nätdokumenteringen.

Det är i nätägarens och nätbyggarens intresse att se till att kabeln förläggs tillräckligt djupt och i enlighet med gällande regelverk såsom t.ex. Traficom (M71/2020). Samtidigt som kabelrutten inmäts lönar det sig därför att göra en kvalitetsgranskning av grävarbetet för att kontrollera att djupet med mera stämmer.

I samband med att nya projekt och kablar har ibruktagits är vår rekommendation att granskningen utförs av en oberoende och erfaren part som NordWest Engineering. Detta för att upptäcka eventuella fel i tid och undvika att arbetet måste göras om i ett senare skede. Ligger kabeln för grunt inverkar det på livslängden och en för grund kabel kan också utgöra en säkerhetsrisk för människa och miljö.

Eftergranskning visuellt ovan mark ingår också i tjänsterna för att kontrollera återställandet av terrängen efter byggskedet.

Granskningsmätning kräver erfarenhet, rätt instrument och noggrannhet

NordWest Engineering är känt som en av de bästa i Finland på granskningsmättjänster – vår erfarenhet omfattar tiotusentals kilometer av kabelinmätning. Vi har lång erfarenhet av granskning och djupmätning av kablar, vet hur mätningen utförs på rätt sätt och vilka faktorer som kan påverka mätresultaten. Noggranna mätningar som motsvarar verkligheten är vår hjärtesak: en liten avvikelse på kartan kan på fältet innebära ett kast på flera meter från den verkliga positionen.

Kontakta oss för mer information om kabelinmätning, kvalitetsgranskning och djupmätning av kablar.