Nätägare och nätbyggare

Kabelvisning

När gräv- och markarbeten ska utföras bör man beställa en kabelvisning för att undvika kabelbrott och olyckor. Det är på kabelägarens ansvar att utföra visningen, så att de som ska genomföra grävarbetet får pålitlig information om var kabeln går.

Kabelvisningen inkluderar kabelsökning och utmärkning av kabeln genom målning eller utsättning av märkkäppar i terrängen.

Det är av största vikt att kartinformationen stämmer och att den är uppdaterad. Har entreprenören inte tillgång till bra kartor riskerar kabeln i värsta fall att grävas av. Inte sällan har kabelägaren bara några dagar på sig att utföra kabelvisningen före grävarbetet ska påbörjas. Därför lönar det sig att vara förutseende och se till att ha kabelkartorna i skick.

För att undvika problem och felsituationer lägger vi tid på att utföra kabelvisningen rätt och med största möjliga noggrannhet. Kabelvisning är en förmånlig tjänst i jämförelse med kostnaden för en avgrävd kabel, som kan uppgå till tusentals euro.

Kontakta oss för mer information och för att beställa en kabelvisning.