NÄTÄGARE OCH NÄTBYGGARE

Markresistivitetsmätning och dokumentation för jordningssystem

En sund jordning är grundläggande för en säker elmiljö vid elinstallationer och säkerställer att allt fungerar som det ska. Jordningsförhållandena för exempelvis elstationer kartläggs genom jordningsmätningar före installation.

Vi utför alla typer av jordningsmätningar för att mäta och beräkna markresistiviteten. Vår personal har elsäkerhetskort och utför arbetet i enlighet med SFS 6001-standarden för högspänningselinstallationer.

Säker, pålitlig och effektiv jordningsmätning är en uppgift som kräver sakkunskap. På NordWest Engineering har vi över 15 års erfarenhet av granskningsmättjänster. Vi kartlägger, granskar och dokumenterar alltid med största möjliga noggrannhet.

Kontakta oss för mer information om jordningsmätning och mätning av markresistivitet för jordningssystem.