Kommuner, städer och myndigheter

Inmätningar, terrängmodeller och massaberäkningar för städer och kommuner

Till våra tjänster hör också traditionella mättjänster som inmätningar och terrängmodeller för byggnadsplanering, massaberäkningar i samband med markarbeten samt utmärkning av rösen och fastighetsgränser.

Vi har många års erfarenhet av denna typ av mätningar och mångsidig utrustning för arbetet. Vi ingår också ramavtal för tjänsterna med kommuner och städer.

Kontakta oss för mer information om tjänsterna.