Dataskyddspolicy

Webbplatsens dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy beskriver hur Oy NordWest Engineering Ab använder och hanterar den information vi samlar in från webbplatsens användare. Vi anser att det är viktigt att säkerställa sekretessen beträffande besökarnas personuppgifter. Vi iakttar Finlands personuppgiftslag och EU:s dataskyddsförordning. Personuppgifter används endast för att sköta kund- och samarbetsrelationer och för annan kundverksamhet, som till exempel för att underlätta information och kommunikation.

Registerhållare

Oy NordWest Engineering Ab

FO-nummer: 22134966

Kyrkoesplanaden 0, 65100 Vasa

kim@nwengineering.fi

Personregistrets namn

Oy NordWest Engineering Ab:s kundregister.

Avsikten med behandlingen av personuppgifter

Avsikten med detta register är att förbättra vår kundtjänst, stödja marknadsföringen och underlätta kommunikationen. Vi använder personuppgifterna endast för att sköta kund- och samarbetsrelationer samt för annan kundverksamhet, som till exempel kommunikation. Om en användare lämnar uppgifter till oss, använder vi dem endast för den anmälda verksamheten.

Uppgifter som registreras

Företag:

 • Företagets namn
 • Företagets e-postadress
 • Företagets telefonnummer
 • Företagets postadress
 • Företagets FO-nummer
 • Företagets verksamhetsområde
 • Uppgifter om de tjänster som företaget har beställt samt om leveransen och faktureringen i anknytning till dessa

 

Person:

 • Personens namn
 • Personens titel
 • Personens e-postadress
 • Personens telefonnummer

 

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter samlas in under tiden för kundrelationen samt under tiden för det arbete som görs för att skapa en eventuell kundrelation. Uppgifter kan därtill samlas in från befolkningsregister samt från andra tredje parters register. Uppgifter kan även samlas in på mässor, vid olika nätverks- och marknadsföringsevenemang samt i samband med utbildningsevenemang.

Kakor (cookies):

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på besökarens enhet. Kakor används till exempel då man vill spara användarens uppgifter då denna rör sig från en sida till en annan på en webbtjänst. Kakor kan även innehålla användarens personuppgifter, som till exempel kontaktuppgifter.

Externa kakor/Google Analytics

Google Analytics är kopplat till webbsidorna och använder webbplatsens kakor. Med hjälp av kakorna samlas information om användarbeteendet hos webbplatsens besökare, till exempel om vilka sidor användaren besöker och hur länge hen har besökt sidan. Avsikten med detta är att analysera användningen av webbplatsen och förbättra användarupplevelsen. Läs mer om Google Analytics kakor här: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Här kan du läsa om Googles cookiepolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=se

Anpassa cookie-samtycke

Du kan hantera dina cookie-inställningar i cookie-bannern/pop-upen. Du kan senare ändra cookie-inställningarna genom att gå in på webbplatsens cookie-inställningar.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Oy NordWest Engineering Ab:s kundregister överförs inte utanför EU eller ETA.

Överlåtelse av personuppgifter

Uppgifter överlåts inte.

Registerskyddet

Oy NordWest Engineering Ab har ett digitalt kundregister, vars användning är skyddad med koder, lösenord och användarrättigheter. De som behandlar kunduppgifterna har alltid tystnadsplikt. Dina kunduppgifter hanteras endast av de i personalen som har rätt till och behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter.

Rätt att granska och ändra uppgifter

Oy NordWest Engineering Ab:s kunder och samarbetspartner har rätt att granska uppgifter som berör dem själva och kräva att en felaktig uppgift ändras. De har också rätt att förbjuda användningen av uppgifterna i marknadsförings- och reklamsyfte samt säkerställa sina övriga rättigheter enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna granskas och korrigeras på en persons skriftliga och undertecknade begäran antingen per post eller e-post. Begäran skickas till följande adress:

Oy NordWest Engineering Ab

Kyrkoesplanaden 0, 65100 Vasa

kim@nwengineering.fi