kabelkartläggning, kabelsökare, kabelvisning

Expert på jordkablar

Mer än 15 års erfarenhet inom kartläggningsbranschen i både Finland och Sverige. Vi använder de senaste instrumenten på marknaden för såväl kabelsökning som kartläggning för att garantera bästa möjliga kvalitet på mätningarna.

Jordkabelkartläggning

Allt från kabelkartläggning i terrängen ända till slutdokumentation.

Djupmätning av jordkablar

Kablarnas djup kontrolleras enligt kundens specifikationer.

Eftergranskning av jordkabelarbeten

Det främsta syftet med eftergranskningar är att granska markbyggnadsentreprenörernas arbete och omgivningens renlighet.

Läs mer om våra tjänster

Vi betjänar i hela Finland

Våra projekt omfattar elkrafts- och telekommunikationsbranschen i hela Finland. Företagets huvudsakliga verksamhetsområde är Finland men vi utför också uppdrag utanför de finska gränserna, alltid i enlighet med kundens önskemål.

Våra partner

Är du vår följande samarbetspartner?