Mer än 15 års erfarenhet inom kartläggningsbranschen i både Finland och Sverige.

Tjänster

Vi erbjuder kartläggningstjänster, i huvudsak inom jordkabeldragning, men också inom terrängmarkering, terrängmodeller och massaberäkningar samt malmfyndsmätningar, digitalisering, design, GIS-konsultering mm.

Begär en offert för ditt projekt.